Piercing en tatoeage in het sollicitatiegesprek

Sollicitatie

In tegenstelling tot vroeger zijn tatoeages en vooral piercings tegenwoordig niet ongebruikelijk. Iedereen die vandaag een tatoeage heeft, valt niet op op straat. Terwijl je vroeger de neusring verwijderde voor een sollicitatiegesprek, doen niet alle sollicitanten dat tegenwoordig, en je hoeft het al helemaal niet in de sollicitatiebrief of CV te schrijven.

Maar de vraag rijst nog steeds hoe sollicitanten tijdens het interview het beste met hun piercings en tatoeages kunnen omgaan. Sta ervoor open of verstop je je liever waar het kan? De antwoorden…

Tatoeages en piercings zijn privé, maar …

In Nederland en België is het zo geregeld dat tatoeages en piercings deel uitmaken van de vrije ontwikkeling van persoonlijkheid. Concreet betekent dit dat het geen enkele kandidaat mag worden verboden om tatoeages en piercings te tonen tijdens het interview. Al was het maar omdat er bij een sollicitatiegesprek nog geen arbeidsrelatie tot stand is gekomen. De personeelsmanager of leidinggevende heeft nog minder reden om negatief te reageren op tatoeages en piercings. Niettemin zal het in een of ander geval waarschijnlijk het geval zijn. Personeelsmanagers zijn immers ook maar mensen en laten zich – althans onbewust – beïnvloeden door vooroordelen en bepaalde denkwijzen. En zo nu en dan treffen deze vooroordelen ook mensen met tatoeages en piercings. Een goed advies voor sollicitanten – en het maakt niet uit naar welke baan je solliciteert – is om tatoeages en piercings in het sollicitatiegesprek te verbergen. Dit is de veilige manier om te gaan als u niet zeker weet hoe de andere persoon op uw lichaamsjuwelen reageert.

Tatoeages en piercings: oké in sommige beroepen

Er zijn natuurlijk ook branches en beroepen waarin sollicitanten met een tatoeage of piercing niet opvallen. In de hele creatieve industrie is bijvoorbeeld lichaamssieraad bijna een goede vorm. In een interview voor een van deze beroepen zou het zelfs nog gunstiger kunnen zijn als de aanvrager zijn tatoeages en piercings laat zien. Hij of zij zou het kunnen gebruiken om te laten zien dat hij tot de groep behoort. En wie weet heeft de recruiter zelf een tatoeage of piercing en associeert op deze manier direct positieve eigenschappen met de sollicitant.

Aan de andere kant zijn er ook de meer conservatieve beroepen en industrieën waarin je nog (onaangenaam) de aandacht kunt trekken met een tatoeage of piercing in het interview. In sommige beroepen zijn tatoeages en piercings verboden En dan zijn er de beroepen waar piercings een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Enerzijds zijn er banen in de gezondheidssector. Hier kan de werkgever zijn werknemer vragen om de piercing op het werk te verwijderen. Enerzijds vormt het een risico voor de hygiëne, maar anderzijds kan het ook een bron van verwondingen zijn.

Het richtingsrecht van de werkgever gaat dan verder dan het persoonlijk recht van de werknemer. Het is daarom aan te raden om de piercing te verwijderen, zeker tijdens een interview in de gezondheidssector. Als de klus werkt, zult u het waarschijnlijk toch moeten doen. Maar er zijn ook andere beroepen waarin een piercing een risico op blessures kan opleveren. Bijvoorbeeld bij handmatige klussen aan de lopende band of als automonteur. In principe echter overal waar werknemers met hun werkkleding, gereedschap of bewegende onderdelen aan de piercing vast konden komen te zitten. Voor deze beroepen geldt ook het volgende: Piercing kunt u het beste voor het interview verwijderen. Maar in het ergste geval kunnen aanvragers met tatoeages of piercings ook in de problemen komen met de politie. Ambtenaren bij de politie zijn verplicht neutraal te zijn.

Sommige werkgevers kunnen tatoeages ontwerpen die iets gemeen hebben met een bepaalde groep. En dat is precies in strijd met het idee van neutraliteit, en daarom kunnen aanvragers door de politie worden afgewezen voor tatoeages of piercings in een interview – zonder het algemene beginsel van gelijke behandeling te schenden.

Aanbevolen artikelen