Wat doet een sporttherapeut?

Sport Fysio

Sporttherapie behandelt mensen met lichamelijke, psychische of sociale problemen. Revalidatie, sport en passende training worden gegeven en begeleid door de sporttherapeut. Het opstellen van een individueel behandelprogramma behoort ook tot de sportmedische taken. Onder bepaalde omstandigheden kan ook een bijbehorend voedingsconcept voor de patiënt nodig zijn. Het trainingsprogramma wordt geïnstrueerd en de units van de patiënt worden begeleid door de sporttherapeut. In tegenstelling tot de fysiotherapeut of fitnesstrainer, die zich uitsluitend richt op lichamelijke klachten, behandelt de sporttherapeut holistisch en zet sport ook in als middel voor sport fysio. Het doel moet zijn om de patiënt gezond en hersteld van de behandeling te ontslaan.

Wij worden sporttherapeut

Om het beroep van sporttherapeut te leren, heb je eerst een universitaire opleiding nodig. Dit betekent dat je een afgeronde Abitur moet hebben om een ​​overeenkomstige studie te kunnen volgen. Een toelatingskwalificatie voor een technische hogeschool maakt deelname aan de cursus ook mogelijk. Potentiële niet-gegradueerde cursussen moeten gericht zijn op lichaamsbeweging, fitness, gezondheid en preventie. Er zijn verschillende opleidingen die de weg vrijmaken om sporttherapeut te worden. Het is van belang dat colleges op het gebied van sport en gezondheid in samenhang met vakinhoudelijke seminars en praktische vaardigheden aan de universiteit worden gegeven. Inhoudelijk worden naast sporttherapie, preventie en gezondheidssport de relevante wetenschappen, juridische grondslagen en een grote diversiteit aan lichamelijke relaties toegelicht, die gunstig zijn voor de start in het beroepsprofiel. Een zeker begrip van gezondheidsmanagement zou een basisvereiste moeten zijn. Er moet een bereidheid zijn om actief met mensen samen te werken. Daarnaast is maatschappelijke interesse en behulpzaamheid een onvermijdelijk persoonlijk kenmerk dat aanwezig moet zijn.

Hoeveel kun je verdienen?

Het inkomen in deze beroepsgroep varieert sterk per werkgever. Over het algemeen worden banen in de gezondheidszorg niet bijzonder rijkelijk betaald. Met een gemiddeld maandsalaris van rond de 2.300 euro netto kun je echter zeker rekenen op een passende opleiding en ervaring. Het startsalaris ligt rond de 2.000 euro netto per maand, een flink stuk onder het gemiddelde. Met de juiste opleiding en diverse bijscholingen, ervaring en voldoende inzet kun je bovendien een salaris verdienen van maximaal € 5.000 per maand. Er moeten daarom continu bijscholingsmaatregelen worden genomen om succesvol op de carrièreladder te kunnen klimmen. Voor zelfstandige sporttherapeuten zijn er uiteraard geen bovengrenzen voor het salaris, maar ook voor zelfstandigen is er geen ondergrens. Afhankelijk van de inzet, motivatie en succesvolle klantenwerving zal de vergoeding dienovereenkomstig zijn. Omdat het salaris redelijk is, verdienen sommige mensen in Duitsland hun salaris als sporttherapeut of als fitnesstrainer of fysiotherapeut.

Mogelijkheden

Nu de bevolking steeds ouder wordt, hebben wijdverbreide ziekten hun hoogtepunt bereikt en neemt het bewustzijn voor een gezondere manier van leven momenteel sterk toe, neemt de behoefte aan personeel in de gezondheidszorg fundamenteel toe en worden relatief veel banen beschikbaar in dit beroep. Een opleiding, studie of omscholing tot sporttherapeut is door het grote aantal vacatures zeker lucratief qua instroommogelijkheden. Banen als sporttherapeut of fitnesstrainer of andere soortgelijke beroepen op het gebied van gezondheidsmanagement zijn voortdurend nodig. De beschikbare banen worden toegekend op basis van professionele omscholing of gerichte studies. Door de huidige behoeften kunnen starters rekenen op een probleemloze instap in het dagelijkse beroepsleven.

Werkgever

Ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen zijn waarschijnlijk de meest voorkomende werkgevers in deze functieomschrijving. Er zijn echter ook tal van banen voor sporttherapeuten in de opkomende fitnessindustrie en in verschillende gespecialiseerde praktijken voor sportgeneeskunde die gespecialiseerd zijn in gezondheid en fitness. Af en toe zijn er vacatures voor werk in hotels die bepaalde lezingen voor gasten daar houden of gezamenlijke sportunits of ontspanningsoefeningen houden. Bovendien zijn afkickklinieken en penitentiaire inrichtingen mogelijke werkgevers, maar vanwege hun zeldzaamheid adverteren ze slechts voor een paar banen.

Aanbevolen artikelen